Forum Nationaal REACH

De leden van dit comité worden aangeduid door de betrokken federale en gewestelijke overheden. Het comité zorgt voor een gecoördineerde aanpak van de controles van de verschillende bevoegde inspectiediensten.

Het protocol van 19 maart 2014 omschrijft de rol van elk van de controlediensten en legt de samenwerkingsmodaliteiten vast.

De leden van het Forum Nationaal REACH worden aangewezen door de respectievelijke federale en gewestelijke uitvoerende machten. De duur van het mandaat van de effectieve en plaatsvervangende leden is vijf jaar.

 

 

Contact

Secretariaat

Galileelaan 5/2
1210 Brussel Tel : +32 2 524 97 97

info@health.fgov.be


Contact