Home - Belgische publieke actoren - Betrokken autoriteiten

Betrokken autoriteiten

FEDERALE OVERHEID :

 

Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

De afdeling Risicobeheersing van het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is de Belgische Bevoegde Overheid die instaat voor de coördinatie van de taken bepaald in de REACH-verordening. Zo is de afdeling verantwoordelijk voor de evaluatie van de stoffen, de deelname aan de verschillende comités van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (European Chemicals Agency, ECHA) en het nemen van initiatieven voor de toevoeging van stoffen die aan autorisatie zijn onderworpen of waarvoor beperkingen gelden.

Risicobeheersing speelt ook een belangrijke rol in het informeren van ondernemingen en de bevolking. De afdeling ondersteunt ondernemingen in de overgang naar REACH en licht de bevolking in over de risico’s van chemische stoffen voor de gezondheid en het milieu.

Meer info op www.health.belgium.beFOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

De nationale REACH Helpdesk van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie geeft advies aan fabrikanten, invoerders, afnemers en andere geïnteresseerde partijen over hun verantwoordelijkheden en verplichtingen met betrekking tot de REACH-verordening.

Meer info: Belgische REACH helpdesk

 

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Meer informatie omtrent de bescherming van de werknemers tegen chemische agentia in het algemeen en ook tegen kankerverwekkende (waaronder asbest) en mutagene agentia vindt u op:  www.werk.belgie.be, thema “Welzijn op het werk”, “Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia

 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

 

Leefmilieu Brussel:

Informatie voor bedrijven op http://www.leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning en http://www.leefmilieu.brussels/inspectie

 

VLAAMS GEWEST

 

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid (LNE)

Milieuvergunningen:

De Vlarem-reglementering voorziet in de Vlaamse implementatie van REACH.  Aanpassingen van Vlarem worden aangekondigd via http://www.lne.be/themas/vergunningen.

De concrete implementatie van REACH in Vlarem is terug te vinden op http://www.lne.be/themas/vergunningen/bestand/regelgeving/titel-ii-van-het-vlarem-pdf

 

Het Steunpunt Milieu & Gezondheid:

http://www.milieu-en-gezondheid.be/: informatie over het project humane biomonitoring in Vlaanderen

 

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

De handleiding “Afbakening van de afvalfase” vindt u terug op http://ovam.be/jahia/Jahia/pid/2509?lang=null#einde

 

Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM)

Jaarverslagen over de lucht- en waterkwaliteit in Vlaanderen vindt u terug op www.vmm.be

 

WAALS GEWEST

http://www.reachinbelgium.be/index.php?page=autorites-concernees&hl=fr_FR

Contact

Secretariaat

Victor Hortaplein 40 bus 10,
1060 Brussel Tel : +32 2 524 97 97

info@environment.belgium.be


Contact