Home - REACH - REACH-procedures - Register van intenties

Register van intenties

De bevoegde instanties van de Lidstaten/ECHA kunnen zogenaamde “bijlage XV-dossiers” opstellen:

Het openbare register van intenties stelt belanghebbende partijen in staat om kennis te nemen van de stoffen waarvoor de instanties bijlage XV-dossiers willen indienen. Zo kunnen ze zich tijdig voorbereiden op het geven van commentaar later in de procedure.

Het voorkomt daarnaast dubbel werk en stimuleert de samenwerking tussen de Lidstaten bij het opstellen van bijlage XV-dossiers.

Contact

Secretariaat

Victor Hortaplein 40 bus 10,
1060 Brussel Tel : +32 2 524 97 97

info@environment.belgium.be


Contact