Home

REACH

REACH is de Europese verordening voor chemische stoffen. De Engelse afkorting REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) staat voor  Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen. REACH moet onze kennis over de inherente risico’s van chemische stoffen aanscherpen zodat we ze in alle veiligheid kunnen gebruiken.

Nieuws