Comité REACH

De leden van dit comité worden aangeduid door de betrokken federale en gewestelijke overheden. Het comité REACH staat in voor de gecoördineerde samenwerking en beslissingen van de partijen van het samenwerkingsakkoord voor de uitvoering van REACH in België. U kunt de niet-vertrouwelijke verslagen van de vergaderingen hier raadplegen.

De leden van het Comité REACH worden aangewezen door de respectievelijke federale en gewestelijke uitvoerende machten. De duur van het mandaat van de effectieve en plaatsvervangende leden is vijf jaar. Het Comité REACH stelt jaarlijks een evaluatieverslag op.

*Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Comité REACH

Huishoudelijk reglement (versie goedgekeurd door Comité REACH op 21 februari 2014)

Lijst van belanghebbende partijen (stakeholders) overeenkomstig artikel 3 van het huishoudelijk reglement

 

 

 

 

Contact

Secretariaat

Victor Hortaplein 40 bus 10,
1060 Brussel Tel : +32 2 524 97 97

info@environment.belgium.be


Contact